Kodeks pracy 2012. Aktualne przepisy prawa pracy w Polsce
Strona głównaKontaktRegulamin
A A A

Kodeks pracy

Tekst jednolity
Stan prawny:1 stycznia 2012r.

Dział pierwszy Przepisy ogólne
Dział drugi Stosunek pracy
Dział trzeci Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
Dział czwarty Obowiązki pracodawcy i pracownika
Dział piąty Odpowiedzialność materialna pracowników
Dział szósty Czas pracy
Dział siódmy Urlopy pracownicze
Dział ósmy Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
Dział dziewiąty Zatrudnianie młodocianych
Dział dziesiaty Bezpieczeństwo i higiena pracy
Dział jedenasty Układy zbiorowe pracy
Dział dwunasty Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy
Dział trzynasty Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika
Dział czternasty Przedawnienie roszczeń
Dział piętnasty Przepisy końcowe


Informacje:
Nazwa potoczna:
kodeks pracy
Status aktu prawnego:
akt posiada tekst jednolity
Data wydania:
1974-06-26
Data wejścia w życie:
1975-01-01
Data obowiązywania:
1975-01-01
Organ wydający:
SEJM
Organ uprawniony:
RADA MINISTRÓW MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
Organ zobowiazany:
RADA MINISTRÓW MIN. PRACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH MIN. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ CENTRALNA RADA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCHAutor serwisu dołożył wszelkich starań, aby zamieszczony kodeks pracy nie zawierał żadnych błędow. Jednak zamieszczona treść kodeksu pracy powinna być traktowana jako dodatkowe lub wstępne źrodło informacji.
Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.
Stan prawny: grudzień 2011 r.

Polityka prywatności